Stankiewicz-inf. ogólne Twórczość Stankiewiczów Członkowie Związku Szlachty Polskiej  Szlachta_wylegitymowana w Królestwie Polskim 1836-1861 Saga Rodu O Stankiewiczach-listy nadesłane  |Aktualności | Billewicz
O mnie  

Strona I

Strona II
Strona III
GreatFamily 
Indeks nazwisk 
Billewicz h. Mogiła
Leżajsk-moje miasto
Billewicze z "Potopu" Henryka Sienkiewicza
Krzysztof Stankiewicz
 
 
 
 
 
 
 

 "Herb "Mogiła"

   

 

    Wiele materiałów, dokumentów szlachta polska utraciła bezpowrotnie, oddając je do tzw. Heroldii, by zaborca uznał im szlachectwo. Dokumentów należałoby szukać w Centralnym Archiwum Historycznym w Sanct-Petersburgu. Archiwum Moskiewskie przejęło dokumenty z Wilna i tam jest wszelkie bogactwo wiedzy odnośnie gałęzi Stankiewiczów.

Stankiewicze h. Mogiła pochodzą ze Środkowej Żmudzi.

Nazwiska rodzin posługujących się herbem Mogiła:

Andruszewicz, Andruszkiewicz, Białowolski, Bichowski, Bielewicz, Billewicz, Bogarewicz, Bogdanowicz, Bublewski, Bychowiec, Ciechanowicz, Czernicki, Daugiert, Daugird, Dowgird, Dawgird, Dawgirt, Dowgirdowicz, Dworzecki, Karczewski, Łopato, Łopatto, Maruchowicz, Maruszewski, Mogień, Monstwił, Monstwiłło, Monstwid, Montwid, Montwit, Mostwił, Rutkiewicz, Sołouch, Sołuch, Stankiewicz, Szajewski, Wysocki, Zadeyko, Zodejko, Zodeyko, Zygmanowski, Żadeyko, Żodejko.


Wywodzenie nazwiska:

Herbarz Orszański, Witebsk 1900

Indeks zawiera wykaz 119 nazwisk szlachty powiatu orszańskiego.

Billewicz-Stankiewicz h. Mogiła Pierwsza
Stankiewicz h. Mogiła Pierwsza

Herbarz szlachty witebskiej, Kraków, 1898, zawiera wywody szlachty obywatelów prowincij Witebskiey u sądu ziemskiego teyże prowincij

Stankiewicz h. Mogiła
Stańkiewicz Billewicz h. Mogiła

Mały herbarz nowogrodzkiej szlachty
Herbarz przytacza stan na rok 1800. Widnieje tam nazwisko

Stankiewicz h. Mogiła

Czesław Malewski. Rody szlacheckie w powiecie lidzkim na Litwie w XIX wieku. Wydawnictwo CZAS, ul. Didźioji (Wielka) 40, 2001 Wilno, Litwa tel/fax +370-2-12-38-38, Wilno 2002.

CZESŁAW MALEWSKI         Nasza Gazeta nr 21 (510) / 2001 i nr 31 (520) / 2001

Spis szlachty powiatu lidzkiego wykonany został na podstawie metryk kościelnych XIX wieku z 23 parafii, które są wiarygodnymi dowodami pochodzenia szlacheckiego wyżej wymienionych rodzin. Wykaz alfabetyczny szlachty powiatu lidzkiego guberni wileńskiej XIX wieku oraz nazwa herbu (lub bez nazwy herbu); herb własny oznacza, że nazwa herbu jest identyczna z nazwiskiem i przeważnie herb należy do tej jednej rodziny; nazwy mające dopisek odm. odmianą herbu podstawowego. Nazwa herbu podana na podstawie dokumentów Heroldii Wileńskiej różnych lat. Wymieniłem nie wszystkie z powodu braku wielu dokumentów w Państwowym Archiwum Historycznym Litwy. Wykaz osób w źródle występujących najczęściej z podanymi informacjami: data potwierdzenia szlachectwa przez Heroldię wileńską oraz miejscowości które zamieszkiwała rodzina z podaniem parafii.

Stankiewicz h. Mogiła

Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861(1867). Wykaz nazwisk wg książki pod tym samym tytułem opracowanym w 5-ciu tomach (Warszawa 2000) w serii Szlachta polska. Publikacja wydana we współpracy Wydawnictwa DiG, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

STANKIEWICZ h. Mogiła

 


 

 

 

 Księga Gości-przeglądanie Jesteś   moim Gościem   

Zostaw ślad po sobie i wpisz się

Strona utworzona: 2004-07-04

Aktualizacja strony: 08-01-29