Billewicz h. Mogiła          Krzysztof Stankiewicz              Powrót


HENRYK SIENKIEWICZ pisał:

Był na Żmudzi ród możny Billewiczów, od Mendoga się wywodzący, wielce skoligacony i w całym Rosieńskiem nad wszystkie inne szanowany. Do urzędów wielkich nigdy Billewiczowie nie doszli, co najwięcej powiatowe piastując, ale na polu Marsa niepożyte krajowi oddali usługi, za które różnymi czasami hojnie bywali nagradzani. Gniazdo ich rodzinne, istniejące do dziś, zwało się także Billewicze, ale prócz nich posiadali wiele innych majętności i w okolicy Rosień, i dalej ku Krakinowu, wedle Laudy, Szoi, Niewiaży - aż hen, jeszcze za Poniewieżem. Potem rozpadli się na kilka domów, których członkowie potracili się z oczu. Zjeżdżali się wszyscy wówczas tylko, gdy w Rosieniach, na równinie zwanej Stany, odbywał się popis pospolitego ruszenia żmudzkiego. Częściowo spotykali się także pod chorągwiami litewskiego komputu i na sejmikach, a że byli zamożni, wpływowi, więc liczyć się z nimi musieli sami nawet wszechpotężni na Litwie i Żmudzi Radziwiłłowie.

Billewicze z „Potopu” Henryka Sienkiewicza

 

«Списки политических преступников, лишенных по суду прав состояния,
имущество коих подлежит конфискации в казну». 1864.                                             http://kdkv.narod.ru/1864/index.htm

 

"Wykaz przestępców politycznych", postawionych przed obliczem sądów, skazanych na katorgę i pozbawionych majątków po upadku Powstania Styczniowego (1864).


Kresy Wschodnie byłej Rzeczpospolitej, albo jak kto woli, zachodnie gubernie Rosji carskiej, po upadku Powstania Styczniowego (1863-64) były miejscem krwawej rozprawy nad pokonanymi uczestnikami i sympatykami tego niepodległościowego zrywu. Bezpośrednio po upadku powstania na zatracenie poszło ponad 2 000 rodzin i ich majątków.  Surowe przepisy zabraniały skazanym uczestnikom powstania i ich rodzinom sprzedaży majątków i ziemi dla Polaków. Tym samym wiele rodzin nigdy już się nie podniosło się z upadku.

 

Lista uczestników Powstania poddanych represjom murawiowskim noszących nazwisko Billewicz, Gedroyć, Stankiewicz

Nazwisko i imię, pozycja społeczna, powiat-gubernia, strona

(дворянин-szlachcic; однодворец работник на кирпичном заводе-szlachcic zagrodowy; неутвержденный дворянин проживал-szlachcic bez potwierdzenia szlachectwa; помещик-ziemianin).

 

БИЛЕВИЧЪ Антонъ дворянин Дриссненского уезда Витебской губернии str.122
БИЛЛЕВИЧЪ Леопардъ дворянин помещик Ковенского уезда имения Рамбно, в аренде помещика Пилсудскаго. Ковенская губерния 47

ГЕДРОИЦЪ-ЮРАГО Кипрiянъ дворянин Свенцянского уезда Виленской губернии. 123
ГЕДРОЙЦЪ князь Витольд помещик Виленская губерния 64
ГЕДРОЙЦЪ Люцiанъ дворянин Вилкомирскаго уезда проживал у родителей в деревне Свобишки того же уезда. Ковенская губерния 47

КЕРСНОВСКIЙ Петръ помещик Борисовского уезда Минская губерния 69
КЕРСНОВСКIЙ Эдуардъ Отставной майор Слонимского уезда имеет в этом же уезде имение "Моловиды" Гродненская губерния 44
СТАНКЕВИЧЪ Iосифъ помещик Брестского уезда имения Гвозницы Гродненской губернии 89
СТАНКЕВИЧЪ Iосифъ дворянин Ковенского уезда Ковенской губернии На житье в Томскую губернию 128
СТАНКЕВИЧЪ Антонъ неутвержденный дворянин проживал в Застенке "Маячкъ" Виленского уезда. Виленская губерния 56
СТАНКЕВИЧЪ Иванъ дворянин Витебскаго уезда Витебская губерния 40
СТАНКЕВИЧЪ Казимiръ дворянин Россiенскаго уезда Ковенской губернии 92
СТАНКЕВИЧЪ Карлъ бывший делопроизводитель Минской Палаты Государственных Имуществ. Минской губернии 118
СТАНКЕВИЧЪ Константинъ дворянин Виленского уезда Виленской губернии. 99
СТАНКЕВИЧЪ Оттонъ дворянин г.Кобрин Гродненской губернии 113
СТАНКЕВИЧЪ Семенъ неутвержденный дворянин Ковенского уезда дер.Варкузянъ. Ковенская губерния 50
СТАНКЕВИЧЪ Станиславъ неутвержденный дворянин проживал в дер.Ворпуцянах Ковенского уезда. Ковенская губерния 50
СТАНКЕВИЧЪ Яковъ однодворец работник на кирпичном заводе. Ковенская губерния 53
СТАНКЕВИЧЪ Янъ дворянин Виленской губернии. str.85
 

Zesłańcy po 1864 roku

Mikołaj Karol ks. Giedroyć http://anstankiewicz.republika.pl/Giedroyc/38.html

Władysław ks. Giedroyć      http://anstankiewicz.republika.pl/Giedroyc/42.html

Jan ks. Giedroyć                  http://anstankiewicz.republika.pl/Giedroyc/41.html

 

 

Powrót


 Jesteś moim Gościem